B2C-Shop B2B-Shop (EN)
Bezoek ons

Duurzaamheid

Duurzaamheid en vrije handel zijn enorm belangrijk in de huidige tijd. Om de duurzaamheidsgedachte ook in het dagelijks leven toe te passen, is WALSER lid van amfori, de wereldwijd leidende ondernemingsvereniging voor vrije en duurzame handel. Daarmee zetten wij ons in voor de naleving en verbetering van maatschappelijke en milieustandaarden in alle productieprocessen.

WALSER-waarde - duurzaamheid

Door ons lidmaatschap van amfori, de wereldwijd leidende ondernemingsvereniging voor vrije en duurzame handel, binden wij ons om het welzijn te verbeteren, natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken en om voor een vrije en eerlijke handel in te staan. In het kader van het lidmaatschap van amfori werken wij ook mee aan de implementatie van de VN Sustainable Development Goals (SDGs). Hier vindt u een overzicht van alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen:

VN-doelen voor duurzame ontwikkeling

(hier klikken voor vergroten)

Om in de volledige toegevoegde waardeketen verbeteringsprocessen op te starten en maatschappelijke en milieustandaarden na te leven, beschikt WALSER over een eigen team dat zich daarmee bezighoudt.

Bovendien is de bewustwording voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde handel een sleutelfactor om als internationale handelsonderneming succesvol te zijn. WALSER en amfori organiseren voortdurend trainingen en bijscholingen om het eigen team en ook de leveranciers te sensibiliseren en daardoor verbeteringen te realiseren.

amfori biedt twee verschillende initiatieven aan, waaraan wij actief bijdragen – amfori BSCI en amfori BEPI.

  • amfori BSCI houdt zich bezig met de implementatie van maatschappelijke standaarden. Er worden punten behandeld, zoals een eerlijk loon of een duidelijke afwijzing van kinderarbeid. Hier vindt u een overzicht van de BSCI-gedragscode en de 11 basisregels. Het gaat hier om een continu en door amfori ondersteund proces dat leveranciers helpt om zich voortdurend te verbeteren. De bewaking vindt plaats door middel van audits die door externe keuringsinstanties worden uitgevoerd.

amfori Code of Conduct - gedragscode

(hier klikken voor vergroten)

  • Het doel van amfori BEPI is de bewustwording met het oog op verbeteringsmogelijkheden van de ecologische prestaties in de volledige toegevoegde waardeketen. In totaal 11 veeleisende gebieden, zoals energie- en waterverbruik, of de juiste omgang met chemische stoffen, worden door amfori samen met de leveranciers geanalyseerd en aan de hand van een voorgedefinieerd proces bewerkt om ecologische verbeteringen voor alle betrokkenen te bereiken.

 

Kom meer te weten over amfori onder www.amfori.org

Met WALSER kiest u voor een partner die waarde hecht aan maatschappelijke en ecologische handel en daar ook iets aan doet.

Laatst bekeken